โลกแห่งแสงสว่าง ออโรรา

“ออโรรา” หรือโลกที่ผู้คนต่างเรียกขาลกันว่า “โลกแห่งแสงสว่าง” นั้นอาจจะเป็นเพียงแค่เศษเสี้ยวส่วนหนึ่งของแหล่งกำเนิดแสงในจักรวาลนี้

ทว่าในโลกที่มีแต่แสงสว่างนี้ ภายใต้เงาของแสงสว่างนั้นกลับได้ก่อกำเนิดความมืด เงาร้ายและพลังอันชั่วร้ายที่คอยกัดกินพลังงานของแสงสว่างให้อ่อนแอและริบหรี่ลง

เมื่อที่ใดมีแสงสว่างที่นั่นย่อมก่อให้เกิดเงาของความมืด บางครั้งเงานั้นก็อาจจะผสานรวมเข้ากับจิตใจของคนเรา ก่อกำเนิดเป็นความชั่วร้ายที่คอยชี้นำคนผู้นั้นให้หันหลังให้กับแสงสว่างและความถูกต้อง

เมื่อใดที่หมอกดำแห่งความมืดปกคลุมจิตใจ สายตาที่มัวหมองไม่อาจมองเห็นแสงสว่างได้ การกระทำและคำพูดต่างชักนำพามาซึ่งคำสาปร้ายที่คอยสาปแช่งผู้คน

ความหวาดกลัวทำให้มีผู้ลุกขึ้นต่อต้านต่อเงาเหล่านั้น แสงสว่างวาบเล็ก ๆ นั้น ไม่อาจจะต่อสู้กับเงามืดได้เพียงลำพัง ใครกันเล่าที่จะร่วมต่อสู้ไปพร้อมกับเหล่าผู้กล้าแห่งแสงสว่างนี้…