29/09/2016

ถึงตัวเราในอนาคต ในอีก 3 ปีข้างหน้า ชั้นคิดว่าถ้าชั้นพยายามให้ได้มากกว่านี้ ตั้งใจให้ดีกว่านี้ ชั้นคงจะอยู่จนถึงวันนั้นได้

ในอดีตที่ผ่านมาหลาย ๆ ครั้ง ที่ตั้งใจแล้วไม่ลงมือทำ ความตั้งใจที่ไม่สุด ยอมแพ้ ล้มเลิก ขี้เกียจไปก่อนที่จะถึงเป้าหมาย

แต่ในวันนี้ชั้นตั้งใจที่จะใช้เวลาอีก 3 ปี นับตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงอนาคต ชั้นจะพยายามให้ถึงมันให้ได้

03/10/2013

——-

ถึงตัวเราในอดีต ในที่สุด เวลา 3 ปีที่ผ่านมา เราก็สามารถทำได้สำเร็จแล้ว ในตอนนี้เรามีเว็บที่มีคุณภาพ มีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน

และมีมูลค่า สร้างรายได้ให้มากเพียงพอและมั่นคงมากพอแล้ว ในที่สุดความพยายามทั้งหมดก็สำเร็จ 🙂

29/09/2016