การศรัทธาในอำนาจของกองทัพจักรกล

ความศรัทธาในอำนาจของกองทัพจักรกลนั้นไม่อาจที่จะเลยได้เลยแม้แต่น้อย ความหลงใหลในกลิ่นน้ำมัน แค่เสียงเครื่องยนต์ที่กำลังวิ่ง ชวนให้หัวใจของเหล่าผู้คนที่ได้ยินล่องลอยไปตามเสียงเหล่านั้น

การนำพาของพลังแห่งเครื่องจักรนั้น เป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้อีกแล้ว ในสงครามการแย่งชิงความเป็นอิสระ เหล่าแม่ทัพแห่งองค์กรผู้ปลดปล่อย ได้นำมาซึ่งพลังอันยิ่งใหญ่ที่จะนำพาพวกเขาไปสู่ปลายทางที่พวกเค้าใฝ่หา

สิ่งนั้นหรือคืออนาคตที่พวกเจ้าเฝ้ารอ สิ่งนั้นหรือคือสิ่งที่พวกเจ้าต้องการ คำถามแล้วคำถามเล่าที่เฝ้าพรรณนา เหล่าแม่ทัพทั้งหลาย จงถามตัวตนในจิตใจของเจ้าว่า เจ้าต้องการสิ่งใดกันแน่

การแสวงหาอิสรภาพนั้น มิใช่การรอคอยให้มันมาถึง แต่เป็นการเดินทางไปตามหาสิ่งนั้นพลังด้วยตัวเจ้าเอง เฉกเช่นเดียวกันกับการตามหาเส้นของฟ้าของเหล่าผู้ที่เชื่อในพลังแห่งนี้…

Arterlier : และแล้วก็ (」・ω・)」Mechanic! (/・ω・)/Mechanic!! สินะ เจ้าคะ…

MC