แทรกเข้าไปภายในช่องว่างของจิตใจ

สิ่งต่าง ๆ ที่รายรอบตัวเรานั้น มีหลายสิ่งหลายอย่างมากมาย นานับไม่ถ้วน บางสิ่งนั้นก็มีอำนาจที่จะแทรกแซงเข้าไปภายในช่องว่างของจิตใจของเราได้

ข้อมูลเหล่านั้นที่แหวกว่ายผ่านความจริงส่งผ่านจากสิ่งที่อยู่รอบ ๆ ขอบเขตแห่งกาลเวลา บางครั้ง บางคราว มันก็ได้ทำลายจุดเชื่อมต่อโสตประสาทที่จะนำพาไปถึงแหล่งพลังงานที่ไร้ขีดจำกัด

ความจริงใดเล่าที่จะถูกส่งต่อผ่านมา ข้อมูลเหล่านั้นอาจจะถูกบิดเบือนไปด้วยพลังที่ไม่ทราบแน่ชัด ในที่มาเหล่านั้น สิ่งที่เหล่าผู้รับข้อมูลทำได้ เพียงแค่กลั่นกรองข้อมูลที่ไม่ใช่ส่วนสำคัญออกไป และรับเอามาเฉพาะข้อมูลที่จุดเชื่อมต่อโสตประสาทได้ผนึกเอาไว้แล้ว เพียงแค่เสี้ยววินาทีที่เป็นเช่นนั้น เราอาจจะอยู่ใกล้จุด ณ เส้นขอบฟ้า ก็เป็นได้

Eternity Memory Beta